Przekaż 1,5 % podatku dla zwierzyny drobnej - FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS: 0000319773)

Zarząd Okręgowy Kielce

Myśliwska Paczka 2022

Polski Związek Łowiecki angażuje się w pomoc potrzebującym w ramach różnych akcji charytatywnych. Już kolejny raz Myśliwi naszego Okręgu wzięli udział w akcji Myśliwska Paczka. Delegacje z różnych Kół Łowieckich oraz przedstawiciele Zarządu Okręgowego zorganizowali świąteczne spotkania, podczas których obdarowali wiele placówek oraz indywidualnych osób i rodzin w naszym okręgu.

Przedstawiciele Zarządu Okręgowego spotkali się z podopiecznymi Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach.

Myśliwi Koła Łowieckiego „Dudek” oraz „Jarząbek” w Ostrowcu Świętokrzyskim wsparli Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jałowęsach.

Delegacja z Koła Łowieckiego Nr 2 „Orzeł ”w Busku – Zdroju zorganizowała świąteczne spotkanie dla podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie.

Koło Łowieckie „Leśnik” w Suchedniowie przygotowało paczki z żywnością które przekazali osobom potrzebującym.

Przedstawiciele Koła Łowieckiego Nr 4 „Cietrzew” w Końskich spotkali się z podopiecznymi Stowarzyszenia „Spinacz” działającego na rzecz niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin.

Myśliwi z Koła Łowieckiego nr 17„Knieja” w Kielcach przekazali koledze z koła sprzęt niezbędny do rehabilitacji.

Delegacja Koła Łowieckiego ” Wilkomija” wsparła Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie.

Koło Łowieckie „Szarak Miechów” przekazało paczkę osobie samotnej i potrzebującej.

Wszystkim zaangażowanym Kołom Łowieckim i ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz okazaną pomoc.

Darz Bór

Udostępnij
Twitter
WhatsApp