Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Kielce

IX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach w dniu 19 sierpnia 2023r.

Sygnał „zbiórka myśliwych” był tym, który do Sali Kongresowej Kieleckiego Centrum Biznesu zaprosił delegatów okręgu kieleckiego PZŁ na obrady najważniejszego organu naszego Zrzeszenia. Po zajęciu miejsc odegrano sygnał „powitanie”, a następnie przy dźwiękach Marsza Św. Huberta wprowadzono Sztandar kieleckiej organizacji łowieckiej.

Otwarcia obrad IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach dokonał Łowczy Okręgowy będący także Przewodniczącym Prezydium Zjazdu wybranym na V Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ w Kielcach w dniu 23 września 2018 r. kol. Jarosław Mikołajczyk. Powitał serdecznie delegatów, uczestniczących w zjeździe – Członka NRŁ – Kol. Janusza Mazura, Prezesa OSŁ – Kol. Pawła Prześlaka, Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego – Kol. Aleksandra Zapałę, Z-cę Przewodniczącego Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich -Kol. Wiktora Chabowskiego, Przewodniczącego Zespołu Nadzorczo-Kontrolnego OZD – Kol. Kazimierza Majcherczyka, a także Sędziego GSŁ -Kol. Miłosza Kościelniaka-Marszała oraz niezwykle gorąco zaproszonych Kawalerów ZŁOMU – najwyższego łowieckiego. Poprosił o uczczenie minutą ciszy wszystkich Kolegów, którzy w ostatniej kadencji odeszli do Krainy Wiecznych Łowów a w szczególności wieloletniego Redaktora Naczelnego „Łowca Świętokrzyskiego” – Janusza Marjańskiego.

Łowczy Okręgowy stwierdził, że na listach obecności podpisało się i odebrało mandaty 103 Delegatów na ogólną ich liczbę 144. W sposób zgodny ze Statutem PZŁ Delegaci zostali zaproszeni na Zjazd. Tym samym obrady IX OZD w Kielcach są prawomocne.

Wybór Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów

Przewodniczący Zjazdu poprosił o zgłaszanie kandydatur. Poinformował, iż kandydaturę należy z krótkim uzasadnieniem zgłosić z mównicy zjazdowej, a następnie złożyć do Prezydium Zjazdu Kartę zgłoszenia kandydata z jego danymi oraz danymi i nr mandatu zgłaszającego. Poinformował także, iż ze względu na liczbę myśliwych w naszym okręgu wybieramy 7 Delegatów.
I tak na Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ zgłoszono:

  • Kolegę Janusza Mazura
  • Kolegę Jerzego Wojciecha Czarnego
  • Kolegę Miłosza Kościelniaka-Marszała
  • Kolegę Jarosława Mikołajczyka
  • Kolegę Aleksandra Zapałę
  • Kolegę Krzysztofa Puchałę
  • Kolegę Marka Oczkowicza
  • Kolegę Stanisława Gąsienicę

O głos poprosił Kol. Stanisław Gąsienica, który z mównicy zjazdowej podziękował za zgłoszenie jego osoby, ale nie wyraził zgody na kandydowanie. Prowadzący obrady od każdego z kandydatów odebrał zgodę na kandydowanie i wobec braku innych zgłoszeń zamknął listę kandydatów. Zarządzono krótką przerwę na złożenie przez kandydatów pisemnej informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Po przerwie i wznowieniu obrad przeprowadzono tajne głosowanie elektroniczne, w wyniku którego wszyscy kandydaci otrzymali wymaganą liczbę głosów.

Tym samym Zjazd wybrał 7 delegatów na KZD.

Wybór członka Naczelnej Rady Łowieckiej oraz jego Zastępcy

Zgłoszono tylko jedną kandydaturę – kolegi Janusza Mazura, który wyraził zgodę. Przeprowadzono tajne głosowanie elektroniczne, w wyniku którego:

Mandat członka NRŁ z okręgu kieleckiego uzyskał Kol. Janusz Mazur.

Na funkcję Z-cy członka NRŁ.

Zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Kolegi Miłosza Kościelniaka Marszała, który wyraził zgodę. Przeprowadzono tajne głosowanie elektroniczne, w wyniku którego:

Zastępcą członka NRŁ okręgu kieleckiego został Kol. Miłosz Kościelniak-Marszał.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków kol. Krzysztof Puchała przedstawił propozycję tekstu uchwały zjazdowej do przyjęcia na IX Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ w Kielcach.

Nikt z delegatów nie zgłosił się do dyskusji, wobec czego Przewodniczący obrad zamknął ten punkt. Przewodniczący IX Zjazdu Delegatów PZŁ w Kielcach poddał pod głosowanie tekst przygotowanej przez Komisję Uchwał i Wniosków – uchwały Zjazdowej, która została przyjęta.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów w dyskusji Przewodniczący IX Zjazdu Delegatów PZŁ w Kielcach kol. Jarosław Mikołajczyk ogłosił zakończenie Zjazdu.

Odegrano sygnał „koniec polowania” a ponownie „Marszem Św. Huberta” poczet Sztandarowy wyprowadził Sztandar ZO PZŁ w Kielcach z Sali obrad. Przewodniczący obrad serdecznie podziękował wszystkim delegatom za owocne obrady i ich obecność do samego końca, a w sposób szczególny podziękował pracownikom biura ZO za dzisiejszą i wieloletnią pracę na rzecz świętokrzyskich myśliwych oraz Strzelnicy w Starachowicach i OHZ Bogucice:
– Ani Michcie, Ani Kozińskiej, Agacie Kanieckiej, Ewie Ziomkiewicz, Kamilowi Jamrozowi, Januszowi Czerwowi, Tomaszowi Ścipiorowi.

Sygnał „Na posiłek” zaprosił wszystkich uczestników Zjazdu na skromny obiad.

Z myśliwskim „Darz Bór”
Jarosław Mikołajczyk

GALERIA:

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱